Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

ΤΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ


ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, Λ. Βρυζίδης,ανακοίνωσε ότι «η επιχορήγηση
με περίπου 300 ευρώ ανά σπουδαστή και ανά έτος είναι απαγορευτική
για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.
Το υπουργείο Παιδείας και η Πολιτεία γενικότερα
έχει ενημερωθεί επανειλημμένως και συστηματικά για την υπάρχουσα
δυσλειτουργία του ΤΕΙ και ανταπόκριση μέχρι σήμερα δεν υπάρχει».

Δεν υπάρχουν σχόλια: