Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

‘’ΘΟΛΟ’’ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΖΕΥΞΗ ΜΑΛΛΙΑΚΟΥ


Ακριβή και σε βάθος χρόνου

Η πρόταση για Διπλή Ζεύξη του Μαλλιακού αποτελεί σημείο αιχμής για τα ζητούμενα της Εύβοιας και οι εξελίξεις γύρω απ’ αυτήν ενδιαφέρουν.
Τελευταίο πεδίο μάχης υποστηρικτών και αρνητών του εθνικής σημασίας αλλά και διευρωπαϊκού χαρακτήρα αναπτυξιακού έργου (το οποίο θα επηρέαζε θετικά τις μετακινήσεις ανθρώπων και προϊόντων σε όλη τη χώρα) ήταν η αίθουσα του ΤΕΕ στην Αθήνα, όπου διοργανώθηκε σχετική ημερίδα.
Και μπορεί ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ να δεσμεύτηκε πριν καιρό για μια μελέτη σκοπιμότητας, τίποτα όμως δεν έχει προχωρήσει… Μπορεί δε το ΤΕΕ να βλέπει θετικά το έργο, το ΥΠΕΧΩΔΕ όμως απουσίαζε ως δείγμα των προθέσεων του… Για ένα έργο που μπορεί να συγκεντρώνει της συναίνεση μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, ωστόσο δεν αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση λόγω οικονομικής στενότητας και σθεναρών αντιδράσεων τοπικών συμφερόντων σε Φθιώτιδα και αλλού… Για ένα έργο που υπάρχει διχογνωμία κατά πόσον έρχεται σε αντίθεση με τα υλοποιούμενα έργα αναβάθμισης του Πετάλου του Μαλλιακού και της κατασκευής του άξονα Ε 65… Για ένα έργο που ελέγχεται κατά πόσο θα σπάσει και τι αποζημιώσεις θα απαιτήσει για τις συμβάσεις διαρκείας 35 ετών με τις κοινοπραξίες των εθνικών οδών.
Όσον αφορά στα κρίσιμα χαρακτηριστικά του έργου: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ υπολογίζεται από 750εκατ. Ευρώ έως και 2 δισεκατ. Ευρώ, όταν για να υπάρξει η δυνατότητα απόσβεσης δεν θα πρέπει να ξεπεράσει το 1 δισεκατ. Ευρώ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ του στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ‘ναι το 2020. Ενώ υπάρχουν αρκετά κενά σ’ ότι αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αρκετή ρευστότητα σ’ ότι αφορά σε μεγέθη και στατιστικές λόγω του βάθους χρόνου.
Σίγουρα πρόκειται πάντως για έργο με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και μια πρόκληση γι όσους το έχουν οραματιστεί. Η πρόταση για μελέτη σκοπιμότητας επανέρχεται προς το ΥΠΕΧΩΔΕ και ελπίζουμε σε θετικά συμπεράσματα ως προς τη βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυσης.
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ POLIS

Δεν υπάρχουν σχόλια: