Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2008

Όποιος δεν έχει μνήμη, δεν έχει μέλλον (1ο μέρος)

Ποια χώρα διαθέτει αυτόν τον πλούτο και ακόμη περισσότερο;

Αναμένοντας απαντήσεις και για πολλούς εκπλήξεις…

ες αύριον τα σπουδαία…

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2008/10/1.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: