Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Εγκληματικό παρελθόν, επιβαρυμένο μέλλον


Η καταγγελία των Ενεργών Πολιτών για ληστρική εκμετάλλευση του λατομείου του Τσιμεντάδικου, βρήκε τη δικαίωσή της εν μέρει. Αφού η σημερινή διοίκηση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ παραδέχεται το έγκλημα σε βάρος του αρχαιολογικού χώρου, ρίχνοντας τις ευθύνες στα προ του 2002 ιδιοκτησιακά καθεστώτα.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας (από το 2002 θυγατρική της LAFARGE) δεσμεύονται για το μέλλον πως:
1. Οι εργασίες λατόμευσης θα γίνονται σε βάθος (κι όχι επιφανειακά).
2. Η απόσταση από το αρχαίο διατείχισμα (οι εργασίες έχουν φτάσει στα 10 μέτρα) δεν θα μεταβληθεί πλέον.
3. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια με φυτεύσεις, δημιουργία αναβαθμών και διάστρωση φυτικής γης.
Και η τήρηση αυτών των δεσμεύσεων από πλευράς εταιρείας, θα είναι η ουσιαστικότερη δικαίωση της προσπάθειας των ενεργών πολιτών οι οποίοι δεν ξεχνούν και το στόχο της ενιοποίησης και επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου.
Σημείωση: Είναι προφανές πως η παραδοχή των διοικούντων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ εκθέτει ως ανίκανες ή αμελείς τις ηγεσίες και τις υπηρεσίες της Νομαρχίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.
POLIS

Δεν υπάρχουν σχόλια: