Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Το ΚΚΕ για τις απώλειες των Ασφαλιστικών Ταμείων.


Μετά την οικονομική κρίση που άρχισε να αγγίζει και την Ελλάδα, τη συνεχή πτώση των δειχτών στο χρηματιστήριο και τη μείωση της αξίας των άλλων χρηματοοι¬κο¬νο¬μικών προϊόντων, τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν επενδύσει σε μετοχές, αμοι¬βαία κεφάλαια, δομημένα ομόλογα κ.ά. έχουν πολύ μεγάλες απώλειες.
Ήδη τα αποθεματικά τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξανεμισθεί και οξύνεται το πρό¬βλη¬μα της επιβίωσής τους.
Υπενθυμίζουμε, τις απώλειες που υπήρξαν από το 1951 μέχρι το 1975, που υπολο¬γί¬ζονται σε 58 δις ευρώ, τις απώλειες από τα δομημένα ομόλογα και από την πτώση του χρηματιστηρίου το 1999-2002.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: