Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χαλκίδας μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης με συναδέλφους Νηπιαγωγούς, στην οποία υπήρξε λεπτομερής παρουσίαση των προβλημάτων της Προσχολικής Αγωγής στην Εύβοια, ομόφωνα καταγγέλλει:

• Το τεράστιο πρόβλημα της σχολικής στέγης, ιδιαίτερα στη Χαλκίδα και τις μεγάλες πόλεις του νομού, όπου τα περισσότερα Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε ακατάλληλα, μισθωμένα κτήρια, με κύρια ευθύνη των κυβερνήσεων αλλά και των Δημοτικών και Νομαρχιακών αρχών που κυβέρνησαν και κυβερνούν και με αποτέλεσμα εκτός από τα προβλήματα ασφάλειας και υγείας που δημιουργούνται, να δυσχεραίνεται και υποβαθμίζεται το παιδαγωγικό έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι Νηπιαγωγοί.

• Την υποβάθμιση της ποιότητας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Με πρόσφατη εγκύκλιό του το ΥΠΕΠΘ (Φ.32/491/108827/Γ1, 22-8-2008), για να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αύξησης του αριθμού των νηπίων που φοιτούν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, επέτρεψε τη συνύπαρξη παιδιών του Κλασικού Τμήματος με παιδιά του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, με τα πρώτα να αποχωρούν στην ώρα λήξης του Πρωινού Προγράμματος. Η απόφαση αυτή, προκαλώντας σύγχυση στην τήρηση του αναλυτικού προγράμματος, αναιρεί τους λειτουργικούς και εκπαιδευτικούς λόγους που διαφοροποιούν το Κλασικό από το Ολοήμερο Τμήμα και υποβαθμίζει το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο σε χώρο φύλαξης.

• Τον αποκλεισμό των προνηπίων από το Νηπιαγωγείο. Η υποχρεωτικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης (Άρθρο 73 του νόμου 3518/2006), εξ αιτίας του γεγονότος ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε καμία ενέργεια στην κατεύθυνση της δημιουργίας των προϋποθέσεων φοίτησης όλων των παιδιών, είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την προσχολική εκπαίδευση μεγάλου αριθμού προνηπίων. Άμεσο αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν τα περισσότερα από αυτά να οδηγούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση.

• Τη διαρκή υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και αυτό το ελάχιστο για τις πραγματικές ανάγκες ποσό, που συνόδευε την ίδρυση νέων νηπιαγωγείων ώστε να γίνει προμήθεια του βασικού εξοπλισμού, δε χορηγείται πια.

• Την παντελή έλλειψη καθοδήγησης σε ζητήματα διοικητικής φύσης που απασχολούν το σύνολο των Νηπιαγωγών της Εύβοιας, με ιδιαίτερη έμφαση στις συναδέλφους με μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία.

Θεωρούμε ότι η ενιαία, δημόσια, δωρεάν, υποχρεωτική εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλου του ελληνικού λαού. Ζητάμε από τους «έχοντες την ευθύνη» να προχωρήσουν σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα οδηγήσουν το Δημόσιο σχολείο στη θέση που πραγματικά του αρμόζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: