Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Στη Βουλή τα προβλήματα της Καρύστου

Τα προβλήματα της Καρύστου έφερε στο προσκήνιο με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ομάδα βουλευτών του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Ευβοέα, Γιώργο Μαρίνο. Πιο συγκεκριμένα, ερωτήσεις κατατέθηκαν για το θέμα του δικτύου υδροδότησης της πόλης, του νοσοκομείου και του βιολογικού καθαρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι βουλευτές, σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Καρύστου με το σύστημα της υδροδότησης εξαιτίας της θολερότητας που παρουσιάζει το νερό κατά τη χειμερινή περίοδο, κάτι που προκαλείται από την κατάσταση της πηγής που βρίσκεται στην τοποθεσία Λάλα. Ο δήμος Καρύστου έχει ήδη πραγματοποιήσει τις σχετικές μελέτες και πλέον απαιτείται η άμεση και επαρκής οικονομική στήριξη για τα αναγκαία έργα. Οι βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα , να αποκατασταθούν οι ζημιές στην πηγή και να λειτουργήσει κανονικά το σύστημα υδροδότησης της πόλης.

Σε ότι αφορά το νοσοκομείο, οι βουλευτές επισημαίνουν στην ερώτησή τους, ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκομείο Καρύστου, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η κάλυψη της θέσης δύο παιδιάτρων, δύο χειρούργων και ενός ΩΡΛ, ενώ είναι άμεση η ανάγκη για την κάλυψη σημαντικού αριθμού νοσηλευτών. Προβλέπονται 11 νοσηλευτές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και υπάρχουν μόνο τέσσερις. Επίσης υπάρχει ανάγκη για αξονικό τομογράφο και για μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ χρειάζεται άμεση ανανέωση των ασθενοφόρων και πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού οδηγών. Εκτός των παραπάνω προβλημάτων, οι βουλευτές κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη χώρου για το μικροβιολογικό εργαστήριο και τα εξωτερικά ιατρεία καθώς και έλλειψη αποθηκευτικών χώρων.

Τέλος, σε ότι αφορά τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Καρύστου, οι βουλευτές, αναφέρουν στην ερώτηση τους ότι ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα (ρωγμές, διαρροές κ.ά.) και είναι επείγουσα η ανάγκη της αντικατάστασης και της μεταφοράς του σε άλλη κατάλληλη θέση. Γενικότερα κρίνεται αναγκαία η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του συνολικού συστήματος του βιολογικού καθαρισμού, έργο για το οποίο απαιτείται χρηματοδότηση. Στην ερώτηση τους οι βουλευτές ζητούν να μάθουν από τον υπουργό Εσωτερικών τι θα κάνει η Κυβέρνηση για την ικανοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματος των κατοίκων της Καρύστου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: