Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Ανώτεροι στην Συγκάλυψη, Κατώτεροι των Περιστάσεων.

Χωρίς Ηθικές Αρχές και Συνέπεια, προκαλούν την κοινή γνώμη, πληγώνουν το φιλότιμο του Έλληνα με την αλαζονεία της ατιμωρησίας, και ευτελίζουν κάθε έννοια Δικαίου και αισθητική ενός ανύπαρκτου Πολιτικού Πολιτισμού.

Παραδόθηκε το πόρισμα Πηγή : ana.mpa

Διαχρονικές πολιτικές ευθύνες, εξ αμελείας ή άγνοιας, αναγνωρίζει το Πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Μονή Βατοπεδίου και τη λίμνη Βιστωνίδα, που προσυπέγραψαν μονάχα οι βουλευτές της πλειοψηφίας, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατέθεσαν δικά τους συμπεράσματα.

Παρουσιάζοντας τη θέση της ΝΔ στην Επιτροπή,ο βουλευτής της Ιωάννης Μπούγας σημείωσε πως το κόμμα του καταλήγει στο συμπέρασμα πως από τις εργασίες της Εξεταστικής «δεν πιθανολογήθηκαν ποινικές ευθύνες σε βάρος πολιτικών προσώπων.Δεν προέκυψε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο που εξετάσαμε ότι οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, σε μια υπόθεση που καλύπτει χρονικά μία περίοδο δέκα ετών,τέλεσε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα,για να προχωρήσουμε σε αποχρώσες ενδείξεις ποινικών ευθυνών».

Στα συμπεράσματα του Πορίσματος υποστηρίζεται πως βάση της υπόθεσης, ήταν οι υπουργικές αποφάσεις των υφυπουργών του ΠΑΣΟΚ κ.κ. Δρυ και Φωτιάδη, οι οποίες βασίστηκαν σε ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών - γνωμοδοτήσεις «μονομερείς,πολλαπλώς νομικώς πλημμελείς και επιβλαβείς για το δημόσιο συμφέρον».

Ο ισχυρισμός των δύο υπουργών του ΠΑΣΟΚ,πως το συγκεκριμένο όργανο είχε την αρμοδιότητα και το κύρος να λάβει τις συγκεκριμένες αποφάσεις,είναι βάσιμος, σύμφωνα με το Πόρισμα,αφού «δεν ανέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο,από το οποίο να προκύπτει η τυχόν γνώση τους περί του αντιθέτου». Το ίδιο, ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωριστεί και στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ανάλυση της υπόθεσης, οι συντάκτες του Πορίσματος εμφανίζονται επικριτικοί για τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως «με τις τρεις υπουργικές αποφάσεις της περιόδου 1999-2003, το Ελληνικό Δημόσιο έκανε ό,τι ήταν νομικώς δυνατόν να κάνει προκειμένου να απεκδυθεί των ιδικών του ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επί των επιδίκων εκτάσεων και να αναγνωρίσει αντ’ αυτού ως κυρία αυτών, τη Μονή Βατοπεδίου». Την δίκη, κατά την ΝΔ, την κερδίζει ο παραστάτης του Δημοσίου Δ. Χειμώνας με προσωπικές του ενέργειες και όχι ο Απ. Φωτιάδης,ο οποίος, υπογράφοντας την υπουργική απόφαση του 2003 και των πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής της λίμνης Βιστωνίδας,«υπονόμευσε ευθέως τα ιδιοκτησιακά δίκαια του Δημοσίου ενόψει συζητήσεως της αγωγής και προκάλεσε σύγχυση ως προς τη στάση της Διοίκησης».

Υπάρχει βεβαίως η αναπομπή της υπόθεσης στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν της παράστασης των φορέων της Ξάνθης, αλλ’ όχι ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων, ούτε καν υιοθέτηση των αιτιάσεων των φορέων.

Από κει και πέρα,ο Πέτρος Δούκας, ως διάδοχος του κου Φωτιάδη στη νέα κυβέρνηση της ΝΔ,δεν ενημερώνεται από τον τελευταίο για τη δίκη που εκκρεμεί, ή την αναπομπή της υπόθεσης στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα ο νέος υφυπουργός να εμπιστευτεί τις επίμαχες και καταδικαστέες εκτιμήσεις των νομικών συμβούλων.

Οι ανταλλαγές που υπήρξαν στη συνέχεια, έγιναν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (που συντάχθηκαν επί ΠΑΣΟΚ) και με βάση εκτιμήσεις του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, για τους οποίους το Πόρισμα είναι ιδιαίτερα επικριτικό:

«Οι ορκωτοί εκτιμητές και το εποπτεύον αυτούς όργανο, φαίνεται να μην άσκησαν επιμελώς τα καθήκοντά τους και να ενήργησαν με τρόπο που καταδεικνύει τουλάχιστον βαριά αμέλεια», σημειώνεται.

Σε κάθε λοιπόν, περίπτωση,όπως ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Ι. Μπούγας, «το γεγονός ότι δεν επεδείχθη η δέουσα εποπτεία στον τομέα ευθύνης των υπουργών και υφυπουργών, όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι στην ελληνική διοίκηση παρατηρούνται χρόνιες δυσλειτουργίες,μπορεί να τους προσδώσει αντικειμενικά πολιτικές ευθύνες.Υπό την έννοια αυτή, για όλες τις περιόδους της εξεταζόμενης υπόθεσης - με έναρξη το 1998 - υπάρχουν στους αρμόδιους υφυπουργούς και υπουργούς πολιτικές ευθύνες,τις οποίες και αποδίδουμε».

Η συνέχεια στο "ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

==========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν"

Δεν υπάρχουν σχόλια: