Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

«Νηπιακές Μνήμες πολέμου 1940-1944»

Οι «Νηπιακές Μνήμες πολέμου 1940-1944» του Μανουί ζωντανεύουν μια εποχή που την έχω ζήσει κι εγώ σαν παιδί κι αποτελεί το θεμέλιο, που πάνω του στεριώθηκε σ’ όλα τα επόμενα χρόνια που πέρασαν το οικοδόμημα του εγώ μου, όπως συμβαίνει συνειδητά ή υποσυνείδητα, μα πάντοτε ριζιμιά, σε κάθε άνθρωπο.
Οι δικές μου μνήμες εκείνης ακριβώς της περιόδου είναι παράλληλες, όπως τις εξιστορώ στις «Μαρτυρίες μου 1941-1945», που αποτελούν το Χρονικό των μαύρων χρόνων της Κατοχής και του εμφύλιου πολέμου, όπως τις έζησε ένα παιδί.
Από τούτη την άποψη, οι «Μαρτυρίες» μου είναι είναι ένα έργο παράλληλο με τις «Νηπιακές Μνήμες πολέμου» του Μανουί.
Το κλίμα όμως, των δυο αυτών χρονικά παράλληλων αναμνήσεων είναι διαφορετικό μεταξύ τους.
Βλέπω πως κάθε μια απ’ τις δυο αυτές Μαρτυρίες συμπληρώνει την άλλη, καθώς εικονογραφούν τα συνταρακτικά γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την τραγική εποχή, ειδομένα από Ελληνόπουλα της νηπιακής και παιδικής ηλικίας, που οι Μαρτυρίες τους συμπληρώνουν το ιστορικό Χρονικό εκείνων των χρόνων.


Αναστασία Φαλτάϊτς

Πέμπτη 30 Οκτώβρη 2008
Βιγλατορία του Παλαιόπυργου, Σκύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: