Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Νηπιακές Μνήμες Πολέμου 1940-1944


Μάνος Φαλτάϊτς

Συλλεκτική Έκδοση


Βιγλατορία του Παλαιόπυργου
Σκύρος 2008


Κείμενα :
Μάνος Φαλτάϊτς

Εικονογράφηση:
Μάνος Φαλτάϊτς

Επιμέλεια ΄Εκδοσης:
Αναστασία Φαλτάϊτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: