Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Δυο ενεργειακές εκθέσεις, δυο διαφορετικά συμπεράσματαΣτις 12/11/08 η Επιτροπή της ΕΕ παρουσιάζοντας τη δεύτερη δέσμη επισκόπησης της ενεργειακής στρατηγικής που συνέταξε πρότεινε ένα σχέδιο δράσης για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη στην ΕΕ
Η έκθεση τόνιζει ότι «Ενώ κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την δική του ενεργειακή ασφάλεια, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών είναι βασικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εσωτερική αγορά της ενέργειας, οι εθνικές λύσεις από μόνες τους είναι ανεπαρκής. Στρατηγικές για μοίρασμα και την διασπορά του κινδύνου, και για να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση της επιρροής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από ότι διασκορπισμένες εθνικές δράσεις. Για τους λόγους αυτούς, η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα θέμα κοινής ΕΕ πολιτικής». Η χρήση του λιθάνθρακα στο μέλλον είναι συμβατή με την κλιματική αλλαγή μόνο όταν μονάδες εξοπλισμένες με τεχνολογία δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2 (CCS) είναι ευρέως διαθέσιμες.----------------------------------------------------------------------------

Οι διαφορές των ενεργειακών εκθέσεων Ελλάδας και ΕΕΕΕ: 9,2% αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού μέχρι το 2020

Ελλάδα: 22,9% αύξηση της ζήτησης ηλεκτρισμού μέχρι το 2020ΕΕ: μείωση της χρήσης στερεών καυσίμων (λιθάνθρακα / λιγνίτη)

Ελλάδα: αύξηση της χρήσης στερεών καυσίμωνΕΕ: μείωση των εισαγωγών των στερεών καυσίμων

Ελλάδα: αύξηση των εισαγωγών των στερεών καυσίμων

---------------------------------------------------------------------------

Η πρώτη προτεραιότητα που προσδιορίστηκε στη δεύτερη ανασκόπηση της ενεργειακης στρατηγικής της ΕΕ είναι να θεσπιστούν και εφαρμοστούν ταχέως τα μέτρα επίτευξης των στόχων ενεργειακής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τους οποίους επιδιώκεται 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μερίδιο 20% των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση κατά 20% της μελλοντικής ενεργειακής ζήτησης για το έτος 2020.Με την εφαρμογή της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής της Ευρώπης (γνωστή και σαν 20-20-20) προβλέπεται να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ το 2020 κατά 15%, και να επιτευχθεί μείωση των αναμενόμενων εισαγωγών ενέργειας έως και 26% . Όπως υπολογίζεται στον συναπτόμενο πινάκα της παραπάνω έκθεσης (βλέπε παρατιθέμενο πίνακα) η εφαρμογή της νέας ενεργειακής πολίτικης στην ΕΕ θα οδηγήσει στα παρακάτω:(1) σε μικρή αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι το 2020 (9,2% απο το 2005)(2) σε μείωση χρήσης των στερεών καύσιμων (λιθάνθρακα και λιγνίτη) στην παράγωγη ενεργείας ακόμη και με ψηλές τιμές πετρελαίου(3) σε μείωση στις εισαγωγές στερεών καύσιμων (λιθάνθρακα και λιγνίτη)Προβλέψεις του Ελληνικού εθνικού σχεδίου δράσης για την ενέργεια

Παρακάτω παρατίθενται αυτά που προβλέπει το εθνικό σχέδιο δράσης για την ενέργεια του Συμβούλιου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) που κατατέθηκε για έγκριση πρόσφατα στη Βουλή. το σχέδιο έχει τίτλο "Μέτρα και μέσα για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική".(1) δυόμιση φορές μεγαλύτερη (από αυτή της ΕΕ) αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργειαΜε την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενεργείας προβλέπει αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια 22,9% μέχρι το 2020 σε σχέση το 2005 (αύξηση από 58,7Twh το 2005 σε 72,12Twh το 2020)(2)Αύξηση χρήσης των στερεών καυσίμων (λιθάνθρακα και λιγνίτη)μέχρι το 2020Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΕΣ «....η νέα απαιτούµενη ισχύς µετά τις προβλεπόµενες αποσύρσεις µονάδων της ΔΕΗ προβλέπεται να ανέλθει για την περίοδο 2010-2020 σε περίπου 6300 MW νέας συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής» (σελίδα 26 του σχεδίου). Συμβατικές μονάδες είναι οι θερμοηλεκτρικές μονάδες και 6.300 MW αντιπροσωπεύουν αύξηση 48% της υπάρχουσας εγκατεστημένης ισχύος της Ελλάδας (14.051 M.W). Στην έκθεση της ΕΕ (βλέπε παρατιθέμενο πινάκα) η νέα ενεργειακή πολιτική προβλέπει σημαντική μείωση των θερμοηλεκτρικών πηγών ενέργειας (δηλαδή στερεά καύσιμα, αέριο και πετρελαιο).
(3) Αύξηση εισαγωγών στερεών καυσίμων (η Ελλάδα δεν παράγει λιθάνθρακα)
Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΕΣ «.... καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή του συγκριτικά φθηνού και άφθονου λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι ηηλεκτροπαραγωγή µε λιθάνθρακα έστω και µε τις σηµερινές υψηλές τιµές και την προσµέτρηση του ποσού των €40 ανά τόνο εκποµπών, παραµένει κατά 15% τουλάχιστον φθηνότερη από οποιοδήποτε άλλο καύσιµο για µονάδες Βάσης».(σελίδα 28 της έκθεσης)
(4) Η αγορά θα αποφασίσει πόσος λιθάνθρακας θα χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτροπαραγωγή.
(Όλα αυτά σε μια χώρα που η κυρίαρχη κρατική ΔΕΗ έχει προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για μη εφαρμογή αποφάσεων απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς της Ελλάδας που έχει επιβάλει η ΕΕ.).
Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΕΣ «Ο προσδιορισµός των ποσοστών συµµετοχής της κάθε µιας από τις παραπάνω πηγές στο σύνολο της ηλεκτροπαραγωγής δεν είναι ούτε εύκολος ούτε αναγκαίος δεδοµένου ότι, όπως προελέχθη, τα ποσοστά συµµετοχής στο ισοζύγιο των διαφόρων καυσίµων σε όλες τις απελευθερωµένες αγορές αφορούν τους παραγωγούς οι οποίοι ελεύθερα αποφασίζουν για τις επενδύσεις τους αναλαµβάνοντας τους σχετικούς κινδύνους. Περί το 2020 προβλέπεται ισόρροπη χρήση για στερεά καύσιµα, φυσικό αέριο και ΑΠΕ. Με την ισόρροπη χρήση µπορεί να επιτευχθεί µείωση των εκποµπών από την ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό 20% σε σχέση µε τις εκποµπές του 2005» (σελ.29 της έκθεσης).
Η Ελλάδα που είναι μια από τις πιο εξαρτημένες χώρες στο κόσμο στα στερεά καύσιμα επιζητά ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση και αύξηση των εισαγωγών.
Να σημειώσουμε ότι στις 3/11 ομάδα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό ανάπτυξης που ανάμεσα στα άλλα ρωτούσε γιατί το υπουργείο δεν εφαρμόζει το παραπάνω σχέδιο του ΣΕΕΣ. Ο kireas.org ευελπιστεί ότι αυτή η παρέμβαση δεν σημαίνει έμμεση υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ για τα μέτρα που προτείνει η έκθεση του ΣΕΕΣ και οτι μια αποσαφήνιση θα ήταν χρήσιμη.
Ο kireas.org καλεί τους βουλευτές που δημόσια υποστηρίζουν την ανάγκη για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής να μην υποστηρίξουν την έκθεση του ΣΕΕΣ όταν έρθει στην Βουλή.
Σχετικά
"Μέτρα και μέσα για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική ενεργειακή πολιτική" Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής Άνοιξη 2008

http://www.sees.gov.gr/images/stories/pdfs/ems08.pdf
Δεύτερη Επισκόπηση της Ενεργειακής Στρατηγικής: ένα σχέδιο δράσης για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη στην ΕΕ
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/doc/2008_11_ser2/strategic_energy_review_communication.pdf
Επίκαιρη ερώτηση 34 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τον υπουργό Ανάπτυξης για τις πολιτικές της κυβέρνησης που οδηγούν τη ΔΕΗ σε οικονομική κατάρρευση 3/11

http://www.pasok.gr/portal/gr/3/68780/7/7/1/showdoc.html
Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός Δήμου Κηρέως -kireas.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: