Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας της 19-11-08 η Δημοτική Ομάδα του Συνασπισμού Χαλκίδας παρουσίασε και ανέδειξε το θέμα της ειδικής κρατικής προστασίας του σιδηροδρομικού σταθμού Χαλκίδας. Θέμα το οποίο είτε δεν γνώριζαν οι αρμόδιοι ,είτε κρατούσαν ως επτασφράγιστο μυστικό …Ουδεμία δε σχετική αναφορά δεν έγινε επί τόσα χρόνια…

Με την υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ-519Β.11-4-2000) ο σιδηροδρομικός σταθμός Χαλκίδας εκρίθη διατηρητέο, ειδικής προστασίας νεώτερο μνημείο αρχιτεκτονικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (σταθμός, αποθήκες και περιβάλλον χώρος)

Υπάγεται δε στο νόμο περί νεωτέρων μνημείων 1469/50 και στο νόμο 2039/92 Για την πολιτιστική κληρονομιά ,βάσει της κύρωσης της συνθήκης της Γρανάδας -1985.Ευρωπαικο δίκαιο.

Καιρό τώρα ο Ο.Σ.Ε ταλαιπωρεί τους Χαλκιδεους πολίτες με τα έργα κατασκευής του προαστιακού που δεν είναι προαστιακός αλλά αναβάθμιση της γραμμής. Εκτός αυτού, δεν έχει ενημερώσει την τοπική Αυτοδιοίκηση περί των σχεδίων του και του χρονοδιαγράμματος εκτελέσεως των έργων. Πέραν κάποιων επισκέψεων που έγιναν με επιμέλεια του κ, Νομάρχη και Δημάρχου οι οποίοι ενημερώθηκαν με την τυπικότητα μιας προφορικής ενημέρωσης…ανεπίκαιρης σήμερα.

Το κερασάκι στην τούρτα αυτής της τακτικής και πρακτικής του Ο.Σ.Ε που με τις ενέργειές του και τις αστοχίες του χαρακτηριστικά υποβαθμίζει την πόλη, ήρθε να αποτελέσει η διαδικασία που προκρίνει η ΓΑΙΑΟΣΕ για την ενοικίαση του σταθμού Χαλκίδας. Για 20 χρόνια σε ιδιώτη-όπως έγραψε και ο τοπικός και Αθηναϊκός τύπος.

Επίσης ο Ο.Σ.Ε θέλησε μόνος του χωρίς να εμποδίζεται από κανένα να διαχωρίσει τον παλαιό σταθμό και να τον θέσει υπό καθεστώς αστικής εμπορικής πράξης, εν προκειμένω μισθώσεως, τον δε νέο σταθμό να τον λειτουργήσει στο παλαιό κτίριο της μεγάλης αποθήκης του. Προσέτι δε για την διαμόρφωση της αποθήκης σε σταθμό προβαίνει σε έργα χαρακτηριστικής παρέμβασης - διατάραξης και αλλαγής του προστατευομένου διατηρητέου, Σταθμού-αποθηκών και περιβάλλοντος χώρου.

Ρίχνει μπετό σε πλήρη επαφή με το διατηρητέο, αποξηλωνει από τον περιβάλλοντα χώρο παλαιούς σηματοδότες, υδατόπυργους, γερανούς κ.α…Για όλα τα παραπάνω η Δημοτική Ομάδα της Πολιτικής Κίνησης Χαλκίδας του ΣΥΝ πιστεύει ότι ο Ο.Σ.Ε δεν λειτουργεί σύννομα επί των αναφερθέντων θεμάτων. Γι αυτό προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής.

Προσφυγή στον κ. Εισαγγελέα Χαλκίδας για την διευκρίνηση και εξασφάλιση της νομιμότητας η τον επιμερισμό ποινικών ευθυνών.

Επί των εξής θεμάτων.


1.Έλλειψη πληροφόρησης της κοινωνίας των πολιτών επί των σχεδίων του Ο.Σ.Ε σε έργα που συγχρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλ. Υ.Α.75308-5512-90.

2. Ο Ο.Σ.Ε διατάραξε και αλλοίωσε την μορφή του προστατευομένου διατηρητέου Σταθμού .περιβάλλοντος χώρου και αποθηκών χωρίς ενημέρωση και συγκατάθεση της τοπικής Αυτοδιοίκησης και με άδεια ποιας αρχής ; Που και αυτή δεν τήρησε τα ανωτέρω; Βλ. Ν.1469-50 και Ν.2039-92.

3.Ο Ο.Σ.Ε Με διαδικασίες πλειστηριασμού και ιδιότυπες ,που δεν ακολουθούνται σε Δημόσια έργα, θέτει το πολιτιστικό μνημείο και μνημείο αρχιτεκτονικής ,σε ίση μοίρα ,με αυτή του εμπορικού προϊόντος ,με σκοπό το κέρδος. Άρα αποδέχεται και διενεργεί χαρακτηριστική υποβάθμιση σε βάρος του προστατευομένου μνημείου της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Βλ.Ν.2039-92. Περί κυρώσεως της συνθήκης της Γρανάδας.

4. Να ενημερωθεί η υπεύθυνη Εφορία νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού για τις μεταβολές και προσβολές του Ο.Σ.Ε απέναντι στο προστατευόμενο διατηρητεο, για να λάβει κάθε μέτρο προστασίας και διαφύλαξης του μνημείου πριν δημιουργηθούν καταστάσεις μη ανατάξιμες.

5. Να ειδοποιηθεί ο Ο Σ.Ε να προσέλθει σε διαβούλευση με το Δήμο Χαλκίδας εντός 5 ημερών προσκομίζοντας σχέδια μελέτες κα εξηγήσεις επί των θέσεων του.

Στην περίπτωση που αγνοήσει αυτή την πρόσκληση του Δήμου ,τότε να του γνωστοποιηθεί η έναρξη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του.

6. Με σχετική κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας να ανακοινωθεί ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να χορηγήσει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο διατηρητέο του σταθμού. Επειδή απέναντι στα παραμύθια περί της ελευθερίας της αγοράς, περί ανταγωνισμού κλπ. (την ελευθερία των οποίων βιώνουμε σήμερα με την παγκόσμια οικονομική κρίση) προτάσσει την διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς ως πρωτεύον στην κρίση και την πολιτική του έναντι της πόλης και των πολιτών της.

7. Τέλος εάν ο Ο.Σ.Ε θέλει να λειτουργήσει τον παλαιό σταθμό με την παλαιά του χρήση ουδείς θα τον εμποδίσει.

Στη δε περίπτωση που ο Ο.Σ.Ε κρίνει λειτουργικότερη τη λειτουργία σταθμού στην παλαιά αποθήκη που είναι κι αυτή προστατευόμενη, τότε ας λειτουργήσει τον παλαιό σταθμό ως πολιτιστικό κέντρο και μουσείο σιδηροδρόμων μαζί με το Δήμο της Χαλκίδας. Οπως έχει πράξει και σε άλλες πόλεις – Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Δράμα, Καλαμάτα, Βόλο κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: