Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2008

Ο «Καποδίστριας 2» και οι εθνικές Λουτροπόλεις της χώρας
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Προκοπή Παυλόπουλο

Κύριε Υπουργέ

Ένας νέος νόμος δίνει πάντα την ελπίδα για καλύτερη ρύθμιση του
θεματικού αντικειμένου που αποτελεί και το λόγο ψηφίσεως του. Ο
νομοθέτης, φορέας θεω­ρητικών αρχών αλλά και έμφορτος εμπειρία ζωής
και πράξεως θέλει να αποκριθεί το παρελθόν ως αναπαράγωγο και
αναποτελε­σματικό και στοχεύει στο μέλλον που ταυτίζεται με την
εξέλιξη και την πρόοδο.

Αν ένα εξαγγελόμενο σχέδιο νόμου γεννά πάντα ελπίδες, ο νέ­ος
διοικητικός χάρτης που δημο­σιεύτηκε, γέννησε όχι μόνο δυ­σπιστία στον
έλληνα πολίτη, αλ­λά και φόβο για την συρρίκνωση των θεσμών της
τοπικής αυτο­διοίκησης όλων των βαθμίδων.

Το ότι οι κοινότητες ήταν...τα πιράνχας της τοπικής αυτοδιοί­κησης της
χώρας είναι γεγονός. Το ότι η μέχρι τώρα διοικητική διαίρεση της χώρας
παρήγαγε αδιακόπως, αθρόως «βλαχοδήμαρχους» και «βλαχοκοινοτάρχες»
είναι γεγονός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

http://voriaevia.blogspot.com/2008/09/2.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: