Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΡΙΑΝΩΝ
Προς τα Υπουργεία ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΧΩΔΕ (και σε κάθε αρμόδιο)

Αξιότιμοι Κύριοι, Κοντεύει ένας χρόνος από τότε που τα σχέδια της καταστροφής της πατρίδας μας Σκύρου αποκαλύφτηκαν. Ως τότε, τίποτα δεν προμήνυε τους κινδύνους που θα αντιμετωπίζαμε. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πρόκειται για την κοινοπραξία Αιολική Νότιας Σκύρου Α.Ε.-Μονή Μεγίστης Λαύρας-ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. και τα σχέδια τους να εγκαταστήσουν στο νησί μας γιγαντιαίο αιολικό σταθμό, συνολικής ισχύος 333 MW, αποτελούμενο από 111 υπερμεγέθεις ανεμογεννήτριες των 3 MW, (10 αιτήσεις με αριθμ. Πρωτοκ. ΡΑΕ Γ940 έως Γ949 / 28-4-2005). Έργο, το οποίο πρόκειται να μετατρέψει ολόκληρη τη Νότια Σκύρο -; το φημισμένο «Βουνό» των Σκυριανών- σε μια απέραντη βιομηχανική ζώνη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά έγιναν ερήμην του Σκυριανού λαού, παρ'; όλο που οι σχετικοί -για τέτοιες εγκαταστάσεις- νόμοι, (Υ.Α. Η.Π 37111/2021/2003 και ν. 3422/2005 ΦΕΚ Α'; 303/13-12-2005), προβλέπουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την προηγούμενη ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων. Κανείς δεν γνώριζε τίποτα, πλην ίσως ελαχίστων, ενώ οι αιτήσεις της κοινοπραξίας είχαν υποβληθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2005 ! Η αποκάλυψη αυτών των σχεδίων, έχει ξεσηκώσει στο σύνολο του το σκυριανό λαό κι αγωνιζόμαστε σύσσωμοι για τη σωτηρία της πατρίδας μας. Επί 8 μήνες τώρα, σύλλογοι, φορείς και χιλιάδες απλοί πολίτες σας στέλνουμε κείμενα σθεναρής εναντίωσης, με τα οποία παρουσιάζουμε με επιστημονικό και υπεύθυνο τρόπο τις καταστροφικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις που θα έχει για το νησί μας μια τέτοια δυσανάλογου μεγέθους εγκατάσταση. Και σαν να μην έφθανε αυτό, πληροφορούμαστε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε Άδεια Παραγωγής στην εν λόγω κοινοπραξία για 2 αιολικά πάρκα (με αριθμ. Πρωτ. ΡΑΕ Γ943 και Γ949) στη Νότια Σκύρο. Απόφαση που παραβλέπει τη καθολική αντίθεση των σκυριανών και επιβραβεύει τους λίγους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι με κίνητρο το «αγνό» πάθος τους για τα τεράστια κέρδη που φέρνουν οι διπλές επιδοτήσεις -; επιδοτήσεις εγκατάστασης αλλά και επιδοτήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος- εισβάλλουν σε τόπους παρθένους και αμόλυντους ως κατακτητές. Μ'; αυτό τον τρόπο, μια ολόκληρη κοινωνία καταδικάζεται σε μαρασμό. Ενώ παράλληλα, με την χωρίς μέτρο προώθηση τηςχωροθέτησης γιγαντιαίων αιολικών σταθμών στα νησιά, δυσφημίζονται οι ΑνανεώσιμεςΠηγές Ενέργειας και προβάλλεται ένα πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης αποκρουστικό και βλαβερό για τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες. Στο σημείο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε συνοπτικά τις αντιρρήσεις μας για το συγκεκριμένο έργο. Για τη Σκύρο και τους Σκυριανούς μια τέτοια εγκατάσταση σημαίνει : 1) Την υποβάθμιση του νησιωτικού τοπίου, με τη μετατροπή του Βουνού (δηλ. ολόκληρης της νότιας Σκύρου) σ'; ένα απέραντο νταμάρι. Οι εργασίες εκσκαφής θεμελίων για τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ), οι εκβραχισμοί για τη δημιουργία των πλατειών χωροθέτησης τους , τα βαρέα μηχανήματα, η διάνοιξη δρόμων δεκάδων χιλιομέτρων για τη μεταφορά τους, καθώς και οι διασυνδέσεις μεταξύ τους και των υποσταθμών, θα οδηγήσουν σε ριζική μεταβολή του τοπίου από την δημιουργία πρανών, ορυγμάτων, αποθέσεις μπάζων και από εκτεταμένες εκχερσώσεις. 2) Για τους ίδιους λόγους, θα υπάρξει διάβρωση των εδαφών και αλλαγές στα υδρολογικά χαρακτηριστικά, με φυσικό επακόλουθο να απειληθούν ακόμη και με εξαφάνιση οι πηγές του Βουνού. 3) Προσβάλλεται η ακεραιότητα της συγκεκριμένης προστατευόμενης περιοχής που ανήκει στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000, με κωδικό GR2420006, και είναι χαρακτηρισμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ). Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) έχει χαρακτηρίσει τη Σκύρο ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ), με κωδικό GR 115. 4) Απειλείται με εξαφάνιση η προστατευόμενη πανίδα και χλωρίδα, καθώς και η ορνιθοπανίδα της περιοχής. Μεταξύ των ειδών της υπάρχουν σπάνια και μοναδικά είδη, ορισμένα από τα οποία απαντώνται μόνο στη Σκύρο. Σημειώστε επίσης, ότι από το νησί διέρχεται ένας από τους βασικούς διαδρόμους των μεταναστευτικών πουλιών. 5) Καταστρέφεται ο φυσικός οικότοπος της μοναδικής παγκοσμίως φυλής του Σκυριανού Αλόγου, η οποία προστατεύεται βάσει του κανονισμού ΕΟΚ 2078/92 περί διατήρησης σπανίων ειδών αγροτικών ζώων, με συνέπεια να απειληθούν με εξαφάνιση τα λίγα ζώα που έχουν απομείνει. 6) Συρρικνώνεται δραματικά ο ζωτικός χώρος των Σκυριανών κι επομένως η ποιότητα ζωής τους, με τη μετατροπή του μισού νησιού σε υπαίθρια βιομηχανική ζώνη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 7) Καταστρέφεται η κτηνοτροφία του νησιού, αφού ο κύριος όγκος των αιγοπροβάτων ζουν στο Βουνό, στερώντας έτσι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού από το κύριο εισόδημά του. Καταστρέφεται η μελισσοκομία, αφού στο Βουνό βρίσκονται περί τις 2500 κυψέλες, παράγοντας το ονομαστό σκυριανό θυμαρίσιο μέλι του Βουνού. 9) Καταστρέφεται ο τουρισμός της Σκύρου, που αποτελεί βασικό παράγοντα ζωής των Σκυριανών, εξ αιτίας της οπτικής όχλησης και της ανεπανόρθωτης βλάβης του τοπίου του νησιού. 10) Μειώνεται η αξία της γης λόγω της αισθητικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης του νησιού, σχεδόν μοναδικού πλούτου σήμερα για τους Σκυριανούς. 11) Εξ αιτίας όλων των παραπάνω, θα υπάρξει μείωση των εισοδημάτων των κατοίκων και αύξηση της ανεργίας ως φυσικό επακόλουθο, ενώ ακυρώνεται η προοπτική για ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης για τις οποίες προορίζεται η Σκύρος, λόγω της ιδιαιτερότητας του φυσικού τοπίου και των ζωντανών πολιτιστικών καταβολών της. 12) Διασπάται η πολιτιστική δομή του τόπου, αφού η βίαιη αυτή παρέμβαση στη ζωή των κατοίκων με την εγκατάσταση τόσο υπερβολικά μεγάλου αριθμού και μεγέθους ανεμογεννητριών, δεν είναι παρά μια εχθρική εισβολή που θα οδηγήσει τους κατοίκους σε έξοδο από τη Σκύρο. Με αποτέλεσμα τη δραματική περαιτέρω μείωση του πληθυσμού του νησιού, λόγω της αδυναμίας των κατοίκων του να ζήσουν πάνω σ'; αυτό. 13) H αποκατάσταση του περιβάλλοντος, όταν ύστερα από 20 χρόνια οι επενδυτές αποχωρήσουν, θα είναι αδύνατη. Πέρα όμως από τις επιπτώσεις και τα προβλήματα αυτά, το έργο καταστρατηγεί κάθε έννοια αναλογικότητας, διότι τα 333 MW αντιστοιχούν στο 14% του Εθνικού στόχου για το 2010 (δηλ. επί συνόλου 2.340 MW -; βάση της επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου για τη Μείωση Εκπομπών ΑΦΘ, Δεκέμβριος 2006). Ζητάτε δηλαδή, ένα μικρό νησί των 208 τετρ. χλμ. να επωμισθεί το βάρος και να υποστεί τις συνέπειες μιας εκ των μεγαλυτέρων αυτού του είδους βιομηχανικών εγκαταστάσεων του πλανήτη. Με τη δικαιολογία ότι η Σκύρος έχει υψηλό αιολικό δυναμικό. Πράγμα ανακριβές, διότι όπως δείχνουν διεθνείς στατιστικές οι πιθανότητες για ανέμους πάνω από 4 μποφόρ (όπου αρχίζουν να περιστρέφονται οι Α/Γ), στη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου, είναι : Για τη Σκύρο 41%, για τη Μύκονο 66%, για τη Νάξο 56%, για τη Κάρπαθο 68% ! Βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «ο ρυπαίνων πληρώνει», που σημαίνει ότι το μέγεθος των εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα είναι κατ'; αρχήν σύμμετρο των τοπικών αναγκών. Και θεωρούμε παράλογο να πιστεύει κανείς, πως πρέπει να καταστραφεί το νησί μας για να καλυφθεί η υπερκατανάλωση των μεγάλων αστικών κέντρων και να ...; σωθεί ο πλανήτης! Δυστυχώς, δίδεται σήμερα η εντύπωση ότι προωθείτε την αδειοδότηση, ευνοώντας τα συμφέροντα της κοινοπραξίας, παρά τη βούληση του σκυριανού λαού και κυρίως σε βάρος αυτής της ίδιας της υπόστασής του. Χωρίς, ούτε καν να λαμβάνετε υπ'; όψη σας το γεγονός ότι οι Σκυριανοί έχουν ήδη παραχωρήσει (κι ακόμα και σήμερα παραχωρούν) μεγάλες και σημαντικές περιοχές του νησιού για τις ανάγκες της Εθνικής Άμυνας. Αυτή είναι, ξεκάθαρα, η πραγματικότητα και η αγανάκτηση όλων μας έχει γιγαντωθεί! ΝΑΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ! - Οι κάτοικοι της Σκύρου (2000 υπογραφές εναντίον του έργου) - Ο Δήμος Σκύρου (αριθμ. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 177/2007)- Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας- Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκύρου- Η Ένωση Πολιτών Σκύρου για τη Προστασία του Περιβάλλοντος- Το Μουσείο Φαλταϊτς- Ο Κυνηγετικός Σύλλογος- και πολλοί άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού.Γιατί πιστεύουμε ότι θα ήταν μωρία να επιτρέψουμε να καταστραφεί το νησί, χάριν ορισμένων ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων, απλόχερα επιδοτούμενων ! Η θέση του Σκυριανού λαού είναι συνοπτικά η εξής : Ο αριθμός των ανεμογεννητριών πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού. Η θέση μας αυτή στηρίζεται στην τελευταία Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της 7ης Ιουνίου 2007, στην οποία θεμελιώνεται επιστημονικά η δυνατότητα χωροθέτησης Α/Γ στα νησιά, η συνολική ισχύς των οποίων μπορεί να φθάσει -;σε ορίζοντα 10ετίας- μέχρι το διπλάσιο του μέγιστου της κατανάλωσης τους. Ώστε να αποφεύγονται τα « ...;προβλήματα ανεξέλεγκτης ανάπτυξης αιολικών σταθμών και συνεπώς να διαφυλάσσεται το ευαίσθητο περιβάλλον των νησιών και ο χαρακτήρας τους, ενώ παράλληλα τα νησιά συμβάλλουν, κατά το μέρος που τους αναλογεί, στην επίτευξη των στόχων της χώρας για μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων ...;». Περιμέναμε λοιπόν, όπως σας ζητήσαμε, να επανεξετάσετε το θέμα. Να εκτιμήσετε τα δεδομένα, με βάση όσα σας αναπτύσσουμε και να ματαιώσετε την τερατώδη αυτή εγκατάσταση στο νησί μας. Μέχρι σήμερα όμως, το μόνο που έχουμε εισπράξει είναι η σιωπή και η αδιαφορία σας. Κι οι μεθοδεύσεις συνεχίζονται. Γι'; αυτό, έστω και την ύστατη ώρα σας ζητάμε για μια ακόμη φορά :

Να απορριφθεί κάθε αδειοδότηση στην κοινοπραξία «Αιολική Νότιας Σκύρου Α.Ε - Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας - ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε.», να αφαιρεθούν οι άδειες που τους έχουν, μέχρι σήμερα, παραχωρηθεί και να σταματήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου.

Αυτά, σαν μια ύστατη έκκληση. Γιατί εδώ που έχει φθάσει ο αγώνας μας, δεν υπάρχει για μας επιστροφή. Θα συνεχίσουμε. Με όποιους τρόπους νομίζουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικοί.
ΣΚΥΡΟΣ
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ & ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: