Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

Οκτώ δήμους προτείνει η ΚΕΔΚΕ

Στη μελέτη της ΚΕΔΚΕ, που παρουσιάστηκε για τη νέα διοικητική δομή της χώρας, έγινε προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως ποια είναι η αναγκαιότητα για τη νέα ανασυγκρότηση, με ποια κριτήρια, διαδικασίες και θεσμική δομή θα γίνει αυτή, ποιες είναι οι εγγυήσεις για την επιτυχία, αλλά και σε ποια κλίμακα, αυτοτελώς ή συνολικά, θα πραγματοποιηθεί.
Σε αυτή περιγράφεται μια διαδικασία αναζήτησης λύσης σε τρία στάδια. Στο πρώτο αναζητούνται, υπολογίζονται και συνδυάζονται πρωτογενείς μεταβλητές, ώστε να προκύψουν μεταβλητές-παράγοντες (άξονες). Στο δεύτερο στάδιο οι άξονες που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για να ομαδοποιηθούν οι περιοχές σε clusters, που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Στο τρίτο η αρχική εφικτή λύση οδηγεί στην βέλτιστη, με τον συνυπολογισμό κριτηρίων ποιοτικών και ποσοτικών.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, για τις νέες ενότητες θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Χωροταξικά κριτήρια
2. Πληθυσμιακά κριτήρια
3. Κοινωνικά κριτήρια
4. Οικονομικά κριτήρια
5. Γεωγραφικά κριτήρια
6. Κριτήρια σχετικά με τη συμμετοχή του πολίτη
7. Αναπτυξιακά κριτήρια
Ειδικότερα για το νομό της Εύβοιας υπάρχει η πρόταση για οκτώ δήμους.
Αναλυτικά:
Δήμος 1: Αποτελείται από τους δήμους Ανθηδώνος, Αυλίδος, Ληλαντίων και Χαλκιδέων
Δήμος 2: Αποτελείται από τους δήμους Διρφύων, Μεσσαπίων και Νέας Αρτάκης
Δήμος 3: Αποτελείται από τους δήμους Αμαρυνθίων και Ερέτριας
Δήμος 4: Αποτελείται από τους δήμους Αυλώνος, Δυστίων, Κονιστρών, Κύμης και Ταμυνέων
Δήμος 5: Αποτελείται από τους δήμους Ελυμνίων, Κηρέως και Νηλέως
Δήμος 6: Αποτελείται από τους δήμους Αιδηψού, Αρτεμισίου, Ιστιαίας, Ωρεών και κοινότητα Λιχάδας
Δήμος 7: Αποτελείται από τους δήμους Καρύστου, Μαρμαρίου, Στυρέων, και κοινότητα Καφηρέως
Δήμος 8: Δήμος Σκύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: