Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ταμυναίων της 30/09/08, αποφασίστηκε ομόφωνα η υπεράσπιση και κατοχύρωση του Δημοτικού κτήματος των 185 στρεμμάτων στη θέση «Στάχτες Μυλακίου». Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση πενταμελούς επιτροπής που θα απαρτίζεται από:
-δύο μέλη από τη συμπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου
-ένα μέλος από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου
-δύο μέλη – εκπρόσωποι των μαζικών φορέων του Δήμου (συλλόγοι, κινήσεις κ.λ.π.)
Παράλληλα αποφασίστηκε η πλαισίωση της επιτροπής από μηχανικούς και γεωπόνους, οι οποίοι προσφέρθηκαν να συντάξουν μελέτη ανάπλασης του χώρου και οικονομοτεχνική μελέτη, σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης του εν λόγω κτήματος στο Δήμο Ταμυναίων.

Τη Δευτέρα 03/11/08, η συντονιστική επιτροπή των φορέων ενάντια στη Λιθανθρακική μονάδα, που σχεδιάζει η ΔΕΗ στη θέση «Στάχτες Μυλακίου», απέστειλε έγγραφο στη Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, με το οποίο, ορίζει ως μέλη της επιτροπής τους κ.κ.
α) Μεταξά Κων/νο, από το «Φιλοδασικό εξωραϊστικό σύλλογο Μυλακίου» και
β) Κεχρή Χαρίκλεια, από το σύλλογο «ΔΡΥΣ».

Οι τεχνικοί σύμβουλοι, κατέθεσαν και αυτοί, τη Δευτέρα 03/11/08, την πρόταση ανάπλασης, αφενός στη Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τρία αντίγραφα (ένα για κάθε σύμβουλο), και αφετέρου, από ένα αντίγραφο στους δύο εκπροσώπους της συντονιστικής επιτροπής.

Η συντονιστική επιτροπή και οι τεχνικοί σύμβουλοι, με τα έγγραφά τους, καλούν τη Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, να ορίσουν άμεσα, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην επιτροπή. Επίσης να οριστεί η ημερομηνία σύγκλησής της.

Τις αιτήσεις προς τη Δήμαρχο και το Δ.Σ. του Δήμου Ταμυναίων υπογράφουν:
α) Για τη συντονιστική επιτροπή, ο Γιώργος Λαγανάς
β) Για την πρόταση ανάπλασης, οι τεχνικοί:
- Δέσποινα Μαρίνου, αρχιτέκτονας μηχανικός
- Κων/νος Μπατσακούτσας, αρχιτέκτονας μηχανικός
- Γιώργος Τζάνης, πολιτικός μηχανικός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: