Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

ΤΗΣ Π..... ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΛΙ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Σας καλούμε την 23η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα :

1. Περί ψήφισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2007.


ΚΑΛΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: