Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Πολιτιστική ανάπτυξη στον Κηρέα

Με τη συζήτηση που έχει ανοίξει, για το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μαντούδι, ο Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός Δήμου Κηρέως αναπτύσσει μερικές από τις θέσεις του για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Κύρια θέση του συλλόγου στα πολιτιστικά είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια με την βοήθεια του δήμου, της εκπαιδευτικής κοινότητας και άλλων φορέων, για μια ουσιαστική ανάπτυξη του πολιτισμού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Όπως τονίζεται, «χρειάζεται μια σειρά ενεργειών και στρατηγικών, που θα δίνει περισσότερη έμφαση στην τοπική δημιουργία και όχι στην κατανάλωση (θεαμάτων η ακροαμάτων) όπως γίνεται συνήθως». Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να έχουν εμφανή και διαρκή αποτελέσματα.
Ο Σύλλογος Κηρέα, εξετάζει μάλιστα το ενδεχόμενο να συγκαλέσει σύντομα μια σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς, για να καθορίσει τις πολιτιστικές προτεραιότητες της περιοχής και να διερευνήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης τους από το ΠΕΠ 2007-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: